PRO Việt Nam đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và cả nước trong nỗ lực giải quyết các tác động của dịch Covid-19

Truyền thông doanh nghiệp - 27/04/2020

URC Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam).

 

Liên hệ với chúng tôi