Chào Mừng

BẠN ĐẾN VỚI UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (URC)

URC Việt Nam cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi xây dựng và thực hiện mục tiêu kinh doanh kết hợp cung cấp những sản phẩm có chất lượng vượt trội với việc thực hiện những chương trình phát triển bền vững tại cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động.

Trách Nhiệm Xã Hội

URC Việt Nam ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như một Công dân. Với chúng tôi, hoạt động kinh doanh thành công là bao gồm cả việc tích cực đóng góp cho cộng đồng xung quanh nhà máy thông qua việc bảo vệ môi trường và các hoạt động thiện nguyện.

Tuân Thủ
Doanh Nghiệp
Xem Thêm
Hoạt Động
Xã Hội
Xem Thêm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

URC Việt Nam có hệ thống nhân sự chất lượng và chuyên nghiệp, từ việc tuyển dụng đến đào tạo phát triển, từ Hệ thống Quản lý Hiệu suất làm việc đến việc xác định những nhân viên có năng lực để đảm nhận những vai trò cao hơn trong tương lai. Thông qua hệ thống quản lý nhân lực này, chúng tôi tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng.