Trách Nhiệm Xã Hội

URC Việt Nam ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình như một Công dân. Với chúng tôi, hoạt động kinh doanh thành công là bao gồm cả việc tích cực đóng góp cho cộng đồng xung quanh nhà máy thông qua việc bảo vệ môi trường và các hoạt động thiện nguyện.

Hệ thống An toàn, Sức khỏe và Môi trường (EHS)
Bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để phát triển lâu dài. Chúng tôi nỗ lực phát triển các sản phẩm mới kết hợp với việc quản lý việc sử dụng những nguồn tài nguyên một cách bền vững. Bên cạnh cung cấp những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi cam kết giảm thiểu tối đa các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường.

Xem Thêm

Các hoạt động thiện nguyện của URC luôn là trọng tâm trong cam kết phát triển chất lượng cuộc sống cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Công ty ý thức được sức mạnh của việc đóng góp cho cộng đồng.

Xem Thêm