TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP

Bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để phát triển lâu dài. Chúng tôi nỗ lực phát triển các sản phẩm mới kết hợp với việc quản lý việc sử dụng những nguồn tài nguyên một cách bền vững. Bên cạnh cung cấp những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi cam kết giảm thiểu tối đa các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và liên tục cải tiến các hoạt động sản xuất thông qua việc phát triển các hướng dẫn và phương pháp mới đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO 14001 về Hệ thống bảo vệ môi trường từ năm 2016 cho nhà máy đặt tại VSIP - Bình Dương và Hà Nội.

Xem Thêm

Là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và nước giải khát, URC Việt Nam ý thức rằng việc thực hiện hoạt động sản xuất trong các điều kiện sạch và đảm bảo vệ sinh là rất quan trọng.

Xem Thêm

Tất cả các nhà máy đều tuân thủ chặt chẽ quy định bảo vệ môi trường.

Xem Thêm

Tiết kiệm nước và năng lượng là một trong những mục tiêu chính của chương trình EHS tại URC. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi áp dụng nhiều dự án đo lường việc sử dụng nước và năng lượng, đồng thời xây dựng mục tiêu cải tiến việc tiết kiệm nước và năng lượng cho mỗi nhà máy.

Xem Thêm