Sản Xuất Trong Điều Kiện Xanh & Sạch
03/05/2017

Là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và nước giải khát, URC Việt Nam ý thức rằng việc thực hiện hoạt động sản xuất trong các điều kiện sạch và đảm bảo vệ sinh là rất quan trọng. Do đó, các cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất được đặt tại các khu công nghiệp luôn được quản lý một cách chặt chẽ. Toàn bộ thiết bị của chúng tôi được áp dụng nguyên tắc 5S của Nhật nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh ở mức cao nhất.

Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong sử dụng năng lượng sạch như Khí CNG, Khí hóa lỏng (LPG), Năng lượng sinh khối (biomass). Thậm chí hiện nay các khâu vận hành F&B của chúng tôi cũng đang sử dụng nhiên liệu sạch để bảo vệ môi trường.