Quản Lý Nước & Năng Lượng
03/05/2017

Tiết kiệm nước và năng lượng là một trong những mục tiêu chính của chương trình EHS tại URC. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi áp dụng nhiều dự án đo lường việc sử dụng nước và năng lượng, đồng thời xây dựng mục tiêu cải tiến việc tiết kiệm nước và năng lượng cho mỗi nhà máy.

Các dự án:

  • Tái sử dụng nước đã sử dụng tại hệ thống máy đóng gói và tiệt trùng
  • Hệ thống tối ưu thẩm thấu ngược và tái sử dụng nước từ hệ thống chống thẩm thấu ngược
  • Hệ thống kiểm tra nguồn năng lượng và hơi nước 

Sáng kiến tiết kiệm năng lượng khi chuyển qua sử dụng bóng đèn LED.