Sơ Lược Công ty
Sơ Lược Công ty
Universal Robina Corporation (URC)

Universal Robina Corporation (URC) là URC là một trong những công ty sản xuất thực phẩm và nước giải khát lớn nhất Philippines, hiện diện trên khắp khu vực Đông Nam Á . . .

Xem Thêm
Lịch Sử<br/> Hình Thành
Lịch Sử Hình Thành
Universal Robina Corporation (URC)

URC được thành lập bởi ngài John Gokingwei vào năm 1954, khi đó là một thương nhân. Năm 1956, Ngài John quyết định xây dựng nhà máy chế biến bắp để sản xuất glucose và bột bắp thông qua công ty Universal Corn Products (UCP) . . .

Xem Thêm
Tìm Hiểu <br/> Thêm
Tìm Hiểu Thêm
Mục Tiêu Cốt Lõi, Khát Vọng và Giá Trị

Làm hài lòng người tiêu dùng với các sản phẩm có giá trị và chất lượng vượt trội. Chúng tôi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn . . .

Xem Thêm