Tại URC Việt Nam, mọi sự đóng góp của nhân viên vào sự thành công của công ty đều được trân trọng và đánh giá cao. Ngược lại, mỗi nhân viên luôn cảm thấy tự hào là thành viên của URC Việt Nam.