Xuân Với Trẻ Em Khó Khăn lần X - tỉnh Bình Dương năm 2017
04/05/2017
Xuân Với Trẻ Em Khó Khăn lần X - tỉnh Bình Dương năm 2017

Tháng 1/2017, công ty URC Việt Nam thông qua Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bình Dương hỗ trợ một số phần quà cho trương trình "Xuân Với Trẻ Em Khó Khăn" lần X - tỉnh Bình Dương năm 2017. Mục đích của Chương trình thăm và tặng quà Tết cho các em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.